Akademie - upřesnění organizace

17.05.2017 12:41

Pozor, vyučování končí dřív ve čtvrtek i v pátek a to v 11.40 hod. 

Žáci, kteří chodí do družiny, budou přivedeni ke Kongresovému centru paní vychovatlekou - domluvili jsme se, že si nechají aktovky ve třídě a v pátek si odnesou. 

S ostatními vystupujícími mám sraz před školou ve 14.25 hod. Případně můžete přivést dítě ve 14.50 před vedlejší vchod Kongresového centra - ale dejte vědět, ať nečekáme před školou.

Děti předám před hlavním vchodem po skončení celé akce.