Důležité upozornění

24.11.2017 07:17

Na základě  dopisu, zaslaného  Magistrátem města Zlína a ředitele MP Zlín je zakázáno parkování ve vnitřním prostoru mezi 4. a 5. ZŠ. Tento prostor je na katastrální mapě veden jako tzv. "zelená plocha".

Rovněž není možné ani parkování a stání na obslužné komunikaci. Při parkování není dodržena zákonná šíře vozovky pro průjezd vozidel. 

Průjezd vozidel a krátkodobé zastavení, např. za účelem zásobování nebo vyložení dětí před školou, možné je.