Info z třídních schůzek

21.11.2017 13:34

- 24. 11. - čtvrtletka z M - rovnice, šipkový graf, liché/sudé číslo, slovní úloha

- 27. 11. - čtvrtletka z ČJ - slovní druhy, psaní i/y, ě/je, podstatná jména - určování pádu, čísla, rodu, slovesa - určování osoby, čísla a času, základní skladební dvojice

- v pátek 24. 11. bude Dalton, ČJ na procvičení, pošlu po dětech domů, chybějící cvičení můžete využít k procvičování

- vši - kontrolujte dětem hlavy, při léčbě stažené vlasy, necvičit

- prosím, kdo nepřinesl papírové kapesníčky a utěrky na ruce ať pošle

- sběr pomerančové kůry