IQ play + třídní fond

07.03.2018 13:34

V pondělí 12. 3. jdeme na zámek na akci IQ play, 50 Kč beru z třídního fondu. Tím nám ve fondu zbývá 5Kč na žáka. Jak jsme se domluvili na třídních schůzkách, navýšíme o 200 Kč.