Ještě info, které nezaznělo na třídních schůzkách

27.09.2017 12:56

Ráda bych ještě doplnila informaci o dalších vyučujících ve 4.B. Paní učitelka Eva Pelikánová má děti na přírodopis a hudební výchovu. Paní zástupkyně Velebová má děti na anglický jazyk, bohužel se letos nerozdělují do menších skupinek. Já mám děti na všechny ostatní předměty.

Lenka Bárová