Okruhy k závěrečné práci z M a ČJ

30.05.2018 09:16

M - písemné +/-/./: , zápis a zakreslení zlomku, porovnávání a zápis velkých čísel, rovnice, slovní úloha; G - obvod a obsah geom. útvarů (pouze ve čtvercové síti, např obvod čtverce 2 x 2 bude 8, obsah 4), rýsování rovnoběžky, kolmice, trojúhelníku

 

ČJ - podstatná jména - pády, vzory

- slovesa - os, č., čas, způsob; infinitiv

- čárky v souvětí

- větné vzorce

- podmět + přísudek - shoda

- ě/je