Podpis v ŽK, třídní schůzky

23.11.2016 12:51

Děkuji všem, kteří se dostavili na třídní schůzky, pár věcí jsme si vyjasnili :-)

Prosím všechny rodiče, včetně těch co byli na TS, o podpis v ŽK, že si převzali přihlašovací údaje pro el. ŽK pro rodiče (před třemi týdny jsem rozdávala přihlašovací údaje pro žáky). Přístup pro rodiče je širší, může zaslat omluvenku. Do konce I. pololetí budou souběžně el. a papírová ŽK, od II. pol. pak jen elektronická. Veškeré informace jsou na webových stránkách školy.

Na třídních schůzkách jsme také řešili měsíční úkoly - opravdu nejsou všechny povinné, děti si vyberou a stačí splnit pár, je to na dobrovolnosti.

Čtenářský deník si zakládat nebudeme, ale děti v rámci literatury přinesou přečtenou knihu ukázat spolužákům, případně řeknou krátce o čem je. Zapíšou na lístek název knihy, jméno autora, ilustrátora.

Jen připomínám, že v případě změny tel. čísla, adresy trvalého pobytu atd. prosím o nahlášení.