Třídní fond

04.05.2018 13:22

20. 4. - hromadné jízdenky na dopravní hřiště - celkem 220 Kč, 9 Kč/žáka, zůstatek na žáka 191 Kč.

Platba za kino 30. 4. - 70 Kč, zůstatek na žáka 121 Kč, Vratky neúčastnícím se předány.

4. 5. - materiál do VV - 192 Kč, 8 Kč na žáka, zůstatek 113 Kč/žáka.