žákovská knížka

23.02.2017 12:57

Papírová ŽK slouží k zápisu omluvenek a pro jiná sdělení. Známky si ve druhém pololetí žáci zapisují sami, spíš jen namátkově zkontroluji, raději ověřte na elektronické ŽK.

V el. ŽK můžete zaslat zprávu, ve které mi nahlásíte zahájení nepřítomnosti žáka (ale stále můžete i volat do kanceláře školy, případně napsat na můj mail). Tato zpráva neslouží jako omluvenka.

Děkuji za spolupráci

Lenka Bárová