Závěrečné práce

02.06.2017 14:02

Závěrečnou práci z matematiky si napíšeme v úterý 6.6., nebude nic překvapujícího: písemné sčítání a odčítání (včetně zkoušky), písemné násobení (běžné), zaokrouhlování na desítky, pojmenovat geom. tělesa a tvary, změření délky úsečky, krokování - číselný zápis, přednost násobení a dělení, krátká slovní úloha. 

Z ČJ nejdříve ve čtvrtek 8.6., ale možná necháme až po výletě. Můžete čekat: krátký diktát, doplňovačka na i/í/y/ý, určování slovních druhů, u podstatných jmen určení pádu, čísla, rodu, u slovec osoby, čísla času, antonyma, synonyma, jednoduchá věta na určení základní skladební dvojice, zápis vzorce souvětí.