16. - 17. 4.

Opakování učiva, kopie

 

11. 4. 

M - G - uč. 73/7a,b PS - 21/5

ČJ - PS - 54/1,2 dole

 

4. - 5. 4.

ČJ - PS - 52/3 53/1a,b ,2

M - kopie - opakování, G - uč. 72/1,2,3 PS - 20/1

 

1. - 3. 4.

ČJ - uč. 111/13 - folie PS - 68/3a.b 68/1,2 dole 69/4 52/1a,b 2,4

M - uč. - 76/1,2,3,4,5,6 PS - 23/3,4 kopie - slovní úlohy, opakování

 

 

25. - 26. 3.

ČJ - PS - 66/3 67/1,3 68/1

M - uč. 64/6,7 PS - 13/1,215/9 11/5

 

 

22. 3. 

ČJ - PS - 66/1a,b

 

11. - 13. 3.

M - procvičování počítání s velkými čísly a přednosi mat. operací - např. (3 600 + 3 600) : 40 =   PS - 12/6

ČJ - PS - 63/1a,b; procvičování mě/mně uvnitř slova

AJ - uč.  57/ video 58/1,2 PS - 8/1,2

 

7. - 8. 3.

M - PS - 10/2,3 G - pravoúhlý trojúhelník - rýsování

ČJ - PS - 61/1 - 4, 62/1,2,3

 

4. - 6. 3.

M - +/- desetinných čísel (kopie), uč. 61/1 PS - 10/1,3

ČJ - opakování vyjmenovaná slova - kopie

AJ - sloveso have got - opakování, dokončený Unit 2

 

 

21. - 22. 2.

M - procvičování počítání s desetinnými čísly G - uč.54/ 22

ČJ - procvičování - přídavná jména, vyjmenovaná slova

Aj - uč. 51/2 PS - 62/6 63/7,8

 

18. - 20. 2. 

M - uč. 58/12,13 PS - 9/9,10,11 + kopie - desetinná čísla

ČJ - S - uč. 80/text, do sešitu 4-5 vlastních vět o čem je článek; uč. 77/7 - sešit PS - 27/5 kopie - opakování vyjm. slova

AJ - uč. 49/4,5 50/1,2,3 PS - 61/3,4 62/5

 

 

14. - 15. 2.

M - G - uč. 54/19,20,21

ČJ - PS - 43

AJ - uč. 48/1,2 PS - 60/1,2

 

11. - 13. 2. 

M - Celá čísla - kopie 

ČJ - 41/2-5 42 celá

AJ - PS - 58/5 - 7

 

7. - 8. 2.

M - uč. 58/10 PS - 7/3,4,5 G - uč. 54/14, 17, 18

ČJ - PS - 40/1,2,3 41/1a,b 49/6d

AJ - PS - 57/3,4

 

4. - 6. 2.

M - uč. 56/1,2 57/3 PS - 7/1,2 opakování průměrné hodnoty

ČJ  - PS - 49/6c 51/3 38/2 39/2,5

AJ - opakování sloveso have got. uč. 46/1-3 PS - 56/1,2

 

29. - 31. 1.

M - opakování - průměr, mat. operace (přednost)

ČJ - PS - 35/13,14 36/3a,b opakování přídavná jména

AJ - 2B - dokončeno

 

21. - 23. 1.

M - uč. 49/12,13,14 PS 1 - 37/5,6,7 38/8

ČJ - PS - 49/6a 50/1,2,3 Oprava doplňovačky, odůvodňování 

AJ -  uč. - 42 - 45 PS - 52/1,2 54/6,7

 

14. 1. 

M - opakování +/- zlomků, des. čísel, nás. a děl. dvojc. číslem Ps - 35/7

ČJ - PS - 26/1,2 

AJ - PS - 48/2,3,4

 

 

9. 1. - 11. 1.

M - uč. 48/1,2,3,4,5,6 Ps - 39/1 G - rýsování čtverce a obdélníku, obvod

ČJ - uč. 53/21 PS - 48/2,3,4 49/1,7

AJ - slovíčka 2A, PS - 48/1

 

 

4. - 8. 1.

M - G - 46/19 ; uč. 48/1,2 PS - dodělat 39+40

ČJ - PS - 32/12b,c  kopie - opakování mě/mně  uč. 52/17 - vypsat 4 spojení, 52/18 PS 48/1

AJ - opakování na test Unit 1 PS - 45 - celá

 

17 - 21. 12.

M - uč. 46/14 a -c 46/15, 47/23 PS - 39,40 - 1. příklad/ 1. sloupec , kopie - slovní úlohy

ČJ - PS - 30/2,3a  dobrovolné úkoly Dalton - PS - 31/6 - 9

AJ -  Uč. 38/1,2 AB 43/4

 

10 - 13. 12.

M - uč. - 40/3 - a.b 45/12 - a,b,c PS - 30/2a 34/6 39,40 - procvičování vybraných příkladů, nemusí být celé

ČJ - PS - 46/2,3, 4,5  47/7,8 23/2a,b 23/4

AJ - 1C,D - kromě strany 43 v PS vše

 

5. - 7. 12.

M - uč. 44/3,4 45/6,7 PS - 33/2

ČJ - uč. 56/9 57/11 - 4 věty do sešitu PS - 46/1 21/6

 

26. - 29. 11. 

M - uč. 39/23,24,25,26 kopie - procvičování sčítání zlomků

ČJ - PS - 20/1ab, 2 21/3 kopie - procvičování předpon s-z

 

 

 

21. - 22. 11.

M - uč. 38/15, 16,18; procvičování dělení dvojciferným číslem

ČJ - PS - 18/9,10  19/11, kopie

AJ - 1A, 1B PS - 28, 29 celé, 31/1,2 32/1 32/3

 

19. - 20. 11.

M - uč. 37/11, 12 PS - 29/9, 10

ČJ -uč. - 37/tabulka uprostřed, 19 PS - 18/7 22/1, kopie

 

16. 11. 

M - G - PS - 21/4a, testík na nás. a děl.

ČJ - uč. 40/9 - folie, 41/rámeček, PS - 17/6

 

13. - 15. 11. 

M - uč. 36/3, 4 PS 271,2,/3 uč. 37/8,9,10 PS 28/6,7,8

ČJ - uč. 40/10 PS - 17/5 procvičování mě/mně

AJ - uč. 26/1 PS 28/1,2,3 29/4

 

7. - 12. 11.

M - dělení dvojciferným číslem - procvičování, uč. 36/1,2 PS 23/4 27/1,2

ČJ - uč. 39/7 40/8 PS - 17/4, procvičování psaní mě/mně

 

23. - 24. 10.

M - uč, - 24/1,2 25/dělení dvoumístným číslemPS - 17/1 18/4

ČJ - uč. - 232/8 šipka, 33/9 - folie, 33/10 sešit

 

11. - 12. 10.

M - uč. 20/7 G - uč. 17/66 PS 11/29

ČJ - PS - 14/1,3 15/1,2 8/2 - 46 chyb opravit a přepsat do sešitu

 

5. - 10. 10.

M - G - uč. 17/64  uč. 20/1,2,3 PS - 14/1,2,3 15/5 

ČJ - S - uč. 30/1 pak napsat vlastními slovy; uč. 28/22 PS 11/1,2,3 12/2,3 13/7

 

1. 10.

M - uč. 14/53

ČJ - uč. 21/21 - ústně, kopie - shoda přísudku s podmětem

 

 

19. 9. 

M - uč. 11/28 PS - 8/15, 17

Př - Nerudní suroviny, pracovní list

 

13. - 14. 9.

ČJ - uč. - 12/28 - folie, 13/30 - sešit, vybrat 6 spojení + vzor; kopie - rébus + úkol 1.1

M - uč. 9/20, PS 7/11 G - rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku

 

11. - 12. 9.

ČJ - uč. 11/26, 12/28 - folie, PS - 6/1,2 kopie 

 

M - uč. - 7/12 9/19 - a,b PS - 7/13

 

Vl - kopie

 

Př - živá x neživá příroda - uč. 8; nerosty a horniny - uč 11